Kurumlar için

Girişimcilik odaklı çeşitli eğitim ve programlar düzenliyoruz!

Neler Sunuyoruz?

Sponsorluğunuz sayesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile liselilerin girişimciliği keşfetmesini sağlıyor; kurum bilinirliğinizi ve yarattığınız sosyal etkiyi arttırıyoruz!

handshake

Çalışanların lise düzeyindeki çocuklarına yönelik girişimcilik kampı ve eğitimler ile çalışanların kuruma olan bağlılığını arttırıyoruz!

company